Grankullagillets styrelse 2022

Lars Christer Johans, ordförande
bubbenlcj(at)gmail.com
050-525 0550

Ursula Stenberg, sekreterare
ursula.stenberg(at)kolumbus.fi
040-764 0873

Ulla-Rita Blomqvist, viceordförande och klubbmästare
ulla-rita.blomqvist(at)elisanet.fi
040-733 4642

Monica Heimbürger, ekonom
monica.heimburger(at)kolumbus.fi
0400-314 256

Johan Larsson, teknikansvarig
johan(at)larsson.fi
040-544 1596

Christer Nikander, ledamot
carl-christer.nikander(at)pp.inet.fi
040-719 7967

Jan Sundberg, ledamot
jan.sundberg(at)helsinki.fi
050-338 5397

SUPPLEANTER

Iselin Krogerus-Therman
ikrogerustherman(at)gmail.com
050-368 4604

Marie-Louise Michelsson
lili.michelsson(at)gmail.com
050-505 3460