Grankullagillets styrelse 2024

Lars Christer (Bubben) Johans, ordförande
bubbenlcj(at)gmail.com
050-525 0550

Ursula (Brumbo) Stenberg, sekreterare
ursula.stenberg(at)kolumbus.fi
040-764 0873

Ulla-Rita (Brüno) Blomqvist, viceordförande och klubbmästare
ulla-rita.blomqvist(at)elisanet.fi
040-733 4642

Monica Heimbürger, ekonom
monica.heimburger(at)kolumbus.fi
0400-314 256

Christer Nikander, ledamot
carl-christer.nikander(at)pp.inet.fi
040-719 7967

Elli Rasi, ledamot
ellirasi(at)gmail.com
050-550 3020

Clara Wilkman, ledamot
clara.wilkman(at)gmail.com
040-044 9754

SUPPLEANTER

Iselin (Isse) Krogerus-Therman
ikrogerustherman(at)gmail.com
050-368 4604

Tore Ståhl, teknikansvarig
tore.stahl(at)kolumbus.fi
050-328 8498

 

(Uppdaterad: 16.1.2024)