Gillekväll - i Villa Breda

16 September 2022 kl. 18.00–21.00
EM Filip Hamro-Drotz talar om "Korruptionen inom EU"