Vårutfärd till Västra Nyland

18 Maj 2022 kl. 08.00–19.30
Med Wikströms buss. Vi besöker bl.a. Raseborg, Hangö och Svartå.