Här publiceras Grankullagillets senaste medlemsbrev och protokoll från föreningsmöten.

Läs mer om kommande program och övriga aktiviteter i KALENDERN

 

                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                                                                                                            Medlemsbrev  1/2019

Bästa gillemedlem

Grankullagillets styrelse har avslutat sitt jullov och inlett året med att dra upp riktlinjer och planera programmet för 2019. De förändringar i Gillets styrelse som fastslogs på höstmötet 2018 har nu trätt i kraft.

Styrelsen sammanträdde till ett konstituerande möte den 14.1.2019 under ledning av sin nya ordförande Lars Christer Johans. Styrelseplatserna fördelades på följande sätt: Nils Bäckström fortsätter som viceordförande, Monica Heimbürger som ekonom, Christina Markelin som klubbmästare och Ursula Stenberg som sekreterare. Silvio Hjelt övertar nu uppgiften som teknikansvarig och Ulla-Rita Blomqvist är ledamot. Suppleanter under innevarande år är Christina Lundqvist och Christer Nikander.

Mötesplatsen

Gillekvällarna hålls tills vidare i Villa Breda. På grund av de kännbart ökade kostnaderna som vistelsen i Villa Breda medför, har styrelsen beslutat att höja avgiften för Gillekvällarna till 15 euro.

 

VÅREN 2019

Gillekväll 15.2 kl. 18.00 i Villa Breda. Under rubriken ”Utbildningskoncept för ADB i Afrika” berättar den forna granieleven Jaakko Kuldvere (f.d. Salminen) om sina erfarenheter från Gambien där han i tio år bedrivit charity inom utbildningssektorn.

Vårmöte 15.3 kl. 18.00 i Villa Breda. Mötet inleds med ordinarie vårmötesförhandlingar. Detta brev gäller som möteskallelse.

Efter mötesförhandlingarna behandlar emeritusprofessor Jan Sundberg under rubriken ”Den förgiftade demokratin” brister i dagens demokrati och funderar över hur demokratin kan utvecklas.

Gillekväll 26.4 kl. 18.00 i Villa Breda. Författaren och journalisten Staffan Bruun kåserar om sina 36 år på på HBL  - en tid då tidningsbranschen förändrades totalt.

Vid mötena i Villa Breda uppbärs en avgift på 15 € som inkluderar program och traktering med drycker.

Vårutfärd med egen buss

Vi planerar en resa till Västra Nyland i slutet av maj.

Till det slutgiltiga programmet, kostnader, anmälningstid etc. återkommer vi i nästa medlemsbrev. Som vanligt vill vi redan nu påminna om att Grankullagillet inte har någon researrangörsförsäkring, utan att deltagarna själva bör kontrollera att deras försäkringar är i kraft.

Lilla Teatern söndagen den 10 mars

Grankullagillet har reserverat 30 platser till Lilla Teaterns föreställning ”Vi minns Birgitta Ulfsson”  - en pjäs med sång, musik, samtal och anekdoter i Birgittas Ulfssons anda.

Föreställningen börjar kl. 16.

Pris: 15 € /person för gillemedlemmar. Icke medlemmar betalar hela summan, 25 €.

Betalning: Grankullagillets konto i Aktia FI51 4055 2920 1078 12  i samband med anmälningen.

Referens: 1711

Anmälningar senast den 7.2 till sekreteraren per telefon 040-764 0873 eller 09-505 4651.


 

HÖSTEN 2019

Höstens mötesdagar har preliminärt fastslagits: 20.9,  18.10,  15.11. Julsamling i Grankulla kyrka i december.

I nästa medlemsbrev som sänds ut strax efter vårmötet informeras om medlemsavgiften.

Grankullagillets styrelse önskar alla en god fortsättning på år 2019 och hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna till föreningens möten och tillställningar.

 

****************************************************

 

GRANKULLAGILLET r.f. Höstmötesprotokoll 19.10.2018

1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande Jim Schröder öppnade höstmötet kl. 18.00.

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
Till ordförande för höstmötet valdes föreningens ordförande Jim
Schröder och till mötessekreterare föreningens sekreterare Ursula
Stenberg. Till protokolljusterare valdes Bengt Ohls och Curt Ringwall.
Samtliga val var enhälliga.

3. Mötets laglighet och beslutförhet
Enligt föreningsstadgarna bör kallelse till föreningsmötet ske senast en vecka
före mötesdatum. Möteskallelsen har ingått i cirkulär 4/2018 som sänts till
föreningsmedlemmarna den 2.9.2018. En annons har ingått i Hufvudstadsbladet
den 15.10.2016 och i lokaltidningen Kaunis Grani nr 11 och 12.
Föredragningslistan har även funnits på Grankullagillets hemsida. Mötet
konstaterades sålunda vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

4. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes i föreliggande form.

5. Val av ordförande för åren 2019, 2020
Sittande ordföranden, Jim Schröder, hade undanbett sig omval. Till ordförande
för Grankullagillet åren 2019-2020 valdes Lars Christer Johans.
Valet var enhälligt.

6. Val av två styrelseledamöter
Av styrelsemedlemmarna stod Sture Skogström och Ursula Stenberg i tur att
avgå.
- Sture Skogström hade undanbett sig omval och i stället för honom valdes
Ulla-Rita Blomqvist för perioden 2019-2021.
- Ursula Stenberg omvaldes för perioden 2019-2021.
Enligt Grankullagillets stadgar kan föreningsmötet besluta om att styrelsen
kompletteras med 1-2 suppleanter vilka väljs för ett år i sänder.
Till suppleanter för år 2019 valdes
- Christina Lundqvist
- Christer Nikander
Samtliga val var enhälliga.

7. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för det följande räkenskaps- och
verksamhetsåret
Till verksamhetsgranskare för år 2019 omvaldes Göran Lindström och Bengt Ohls. Till suppleanter för verksamhetsgranskarna valdes Clas Bergring och Yrsa
Lannert.
Valen var enhälliga.

8. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.

9. Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade
mötesförhandlingarna kl. 18.30.

Jim Schröder           Ursula Stenberg
mötesordförande     mötessekreterare
 

                                 * * * * * * * * * * * *

 

Grankullagillet

Medlemsbrev 4/2018
 
Bästa gillemedlem,

Oberoende av var vi har befunnit oss den här sommaren har det funnits ett säkert samtalsämne, nämligen hettan och torkan. Vi har fått uppleva en extremt solig sommar och hettan har varit till både glädje och förtret. Men nu verkar det som om hösten småningom gör sitt intåg. Det är tid att ta fram almanackan och anteckna höstens Gillekvällar. Som vanligt samlas vi en fredagskväll i månaden för underhållning och samvaro.

 
NY MÖTESLOKAL under hösten

Med början den 21 september samlas vi i Villa Breda vars renovering nu avslutats. Adressen är Bredavägen 16. Det har skett rätt stora förändringar i rumsfördelningen och utrustningen, men kvällens program är det välbekanta. Vi inleder med föredrag och avslutar med samvaro och en god sallad.

 
HÖSTEN 2018

Gillekväll 21.9 kl. 18.00 i Villa Breda. Journalisten och författaren Per-Erik Lönnfors berättar för oss om „Skrivandets vånda och glädje“.

 

Höstmöte med gillekväll 19.10 kl. 18.00 i Villa Breda. Mötet inleds med ordinarie höstmötesförhandlingar. Detta brev gäller som möteskallelse. Föredragningslistan följer stadgarna som finns på Grankullagillets webbsida http://grankullagillet.org/start/ .

Efter mötesförhandlingarna föreläser Fil.dr. Martina Serlachius om ”Modärna biologiska mediciner”.

 

Gillekväll 16.11 kl. 18.00  i Villa Breda. Författaren Nalle Valtiala berättar i ord och bild om sin spännande cykeltur genom Norra Kalifornien.

 

Vid mötena i Villa Breda uppbärs en avgift på 12 € som inkluderar program samt en matig sallad och drycker.

 

Traditionell julsamling lördagen den 15.12 kl. 16 i Betlehemskyrkans församlingssal vid Bolagsvägen i Grankulla.

 

Kulissvandring på Svenska Teatern måndagen den 29.10 kl. 13.00

Grankullagillet bjuder på en guidad tur genom teatern. Vi får bl.a. se de olika scenerna och bekanta oss med verkstäder och klädlager. Vår guide berättar om husets olika skeden. Det blir både historia och nutid. På promenaden genom teatern går vi sträckvis genom rätt trånga korridorer och i trappor.

Max. deltagarantal är 25 personer. Vi träffas litet före kl. 13 vid höger publikingång - alltså på Skillnadsgatans sida -  och var och en kommer dit på egen hand. Turen räcker något över en timme.

Efter turen samlas vi för eftersnack på anrika restaurang Kosmos som ligger på lämpligt promenadavstånd från teatern på Kalevagatan 3. Vi har bokat bord och förhandsbeställt en strömmingsmåltid för gruppen. Priset för måltiden utan drycker är 19  euro och betalas av var och en på plats.

Vänligen meddela i samband med anmälningen om du önskar delta i måltiden. Kosmos stekta strömmingar är mycket läckra. På menyn finns givetvis också alternativa rätter.

Bindande anmälan senast den 19.10 per telefon 040-764 0873 eller 09-505 4651.

 

VÅREN 2019

Datumen för Gillekvällarna har preliminärt fastslagits och kan alltså redan nu antecknas i almanackan:

15.2,  15.3 och 26.4. I slutet av maj ordnas den traditionella vårutfärden. Programmen för våren har ännu inte fastslagits och styrelsen tar gärna emot programtips och önskemål av föreningsmedlemmarna.

 

Styrelsen önskar alla Gillemedlemmar en skön höst och hoppas på aktiv uppslutning under möteskvällarna. Både gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna.

******

Grankullagillets 55-års fest 5.5.2017

Grankulla Gillet firade 5.5.2017 sitt 55 års jubileum på Brankis i Grankulla. Närvarande var ca. 104 medlemmar och inbjudna. Festtalet hölls av Gillets första ordförande Henrik Vaennerberg.(Fotograf Kaj Kankaanpää)

Helena Enqvist och Henrik Vaenerberg, båda tidigare ordförande i Gillet.

Borden var vackert dukade med vårliga blommor.

Serveringspersonalen bestod bl.a. av dessa pigga glada ungdomar.

 

Köksmästaren Axel Charpentier stod för maten.

 

Honnörsbordet med stadsdirektör Christoffer Masar i mitten.