Ansökan om medlemskap

Du kan fylla i och skicka nedanstående medlemsansökan elektroniskt.

Medlemsavgiften är f.n. 12 € per år och kan betalas på föreningens konto i Aktia: 405529-2107812 / IBAN FI5140552920107812

Medlemsansökan

Skriv siffran 4 med bokstäver: