GRANKULLAGILLETS STYRELSE  2021

Ordförande                   Lars Christer Johans                                       050-525 0550

                                      Kavallvägen 28,   02700 Grankulla

                                      lars.christer.johans@kolumbus.fi

 

Viceordförande             Ulla-Rita Blomqvist                                          040-733 4642

                                      Köpingsvägen 25 C 21,   02700 Grankulla 

                                      ulla-rita.blomqvist@elisanet.fi

 

Ekonom                        Monica Heimbürger                                         0400-314 256

                                      Kavallvägen 13 B,   02700 Grankulla

                                      monica.heimburger@kolumbus.fi

 

Teknikkoordinator          Johan Larsson                                                040-544 1596

Brandkårsvägen 5 C 29,   02700 Grankulla         

johan@larsson.fi

 

Klubbmästare               Ulla-Rita Blomqvist (kontaktuppg: se ovan: viceordförande)

 

Sekreterare                   Ursula Stenberg                                               040-764 0873

                                      Sportvägen 8 f C 11,   02700 Grankulla

                                      ursula.stenberg@kolumbus.fi

 

Medlem                         Christer Nikander                                             040-719 7967

                                      Helsingforsvägen 4 A 1,   02700 Grankulla   

                                      carl-christer.nikander@pp.inet.fi

 

Medlem                         Jan Sundberg                                                 050-338 5397                                       Brandkårsgränden 1 g, 02700 Grankulla

                                      jan.sundberg@helsinki.fi

 

SUPPLEANTER                                        

                                      Iselin Krogerus-Therman                               050-368 4604

                                      Grankullavägen 11 A 10,   02700 Grankulla

                                      ikrogerustherman@gmail.com

                                     

                                     Marie-Louise Michelsson                               050-505 3460

                                     Pärongränden 6 A 2, 02710 Esbo

                                     lili.michelsson@gmail.com


                                     

                                      

                                    

STADGAR FÖR GRANKULLAGILLET (klicka här)