Grankullagillet är en sammanslutning vars ändamål är att stärka gemenskapen mellan invånare i Grankulla och närliggande områden genom att bereda dem tillfälle till umgänge, tankeutbyte och förströelse.

Grankullagillet är en svenskspråkig ideell och opolitisk förening som grundades år 1961. Det första medlemsmötet hölls den 21 april år 1961 och samlade 17 deltagare. I dag, 56 år senare, har föreningen drygt 200 medlemmar.

Föreningens hemort är Grankulla och adressen är som huvudregel ordförandens hemadress.

Vår bankförbindelse är Aktia, konto nr

IBAN: FI51 4055 2920 1078 12

Årsavgiften är för närvarande 12 euro per person.

Föreningsmedlemmarna sammankommer en gång per månad under februari-aprilj och september-december. De ordinarie månadsmötena (gillekvällar) med program hålls vanligtvis den tredje fredagen i månaden. För deltagandet i ett månadsmöte uppbärs 12 euro per person och summan används till att täcka kostnaderna för mat, dryck och program. Man behöver inte anmäla sig till månadsmötena och gäster som vill bekanta sig med Grankullagillets verksamhet för att eventuellt senare ansluta sig är hjärtligt välkomna.

Programmen på månadsmötena utgörs av föredrag med varierande innehåll, kåserier, eller musikunderhållning och kvällen avslutas med en lätt matbit, vanligen en god sallad.

I maj görs en endagsutfärd till något intressant mål på lämpligt avstånd. Ibland, företrädesvis under hösten, arrangeras en längre resa omfattande flera dagar inom landet eller dess närområden. Decembermötet går i julens tecken och hålls i någondera av ortens församlingssalar. Därutöver ordnar Grankullagillet gemensamma teaterkvällar.