Vårmöte

19 Mars 2021 kl. 18.00–19.00

Den som önskar delta i vårmötet bör anmäla sig senast den 15.3 till sekreteraren. Mötesplats eller möteskoden for Zoom meddelas varje anmäld deltagare. Den som har internetförbindelse bör följa med läget på Grankullagillets webbplats.


Plats
Sannolikt Zoom


Anmäl dig

Skriv siffran 9 med bokstäver: