Gilleafton

15 November 2019 kl. 18.00–21.00

OBS: Tiden korrigerad!

Naturfotografen Henrik Bremer berättar i ord och bild om ”Flora och fauna kring Gallträsk”


Plats
Villa Breda
Bredavägen 16
02700 Grankulla