Grankullagillets traditionella julsamling

15 December 2018, 16:00 - 17:30
Plats
Betlehemskyrkan