OBS!

Föreningens ordinarie möten hålls under vårterminen 2018 på

SVENSKA SKOLCENTRUM, Västra skolstigen 3.

 

Gilleafton

17 November 2017, 18:00 - 21:00
Docent Pekka Heino behandlar temat ”Genetiskt modifierad mat”

Plats
Svenska skolcentrum
Västra skolstigen 3
02700 Grankulla