OBS!

Föreningens ordinarie möten hålls under vårterminen 2018 på

SVENSKA SKOLCENTRUM, Västra skolstigen 3.

 

Höstmöte och gilleafton

20 Oktober 2017, 18:00 - 21:00

Höstmöte 20.10.2017

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan godkännes
  5. Val av två styrelseledamöter

Vid höstmötet väljs

  • två ledamöter för åren 2018, 2019 och 2020 i stället för dem som står i tur att avgå.
  • 1-2 suppleanter för år 2018

6. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för det följande räkenskaps- och verksamhetsåret

7. Övriga ärenden

  1. Mötet avslutas

Plats
Svenska skolcentrum
Västra skolstigen 3
02700 Grankulla