OBS!

Föreningens ordinarie möten hålls under vårterminen 2018 på

SVENSKA SKOLCENTRUM, Västra skolstigen 3.

 

Gilleafton

15 September 2017, 18:00 - 21:00
Föredrag om Finland före självständigheten. Fil.lic. Henry Rask behandlar de händelser som senare ledde till att Finland kunde lösgöra sig från Ryssland och bilda en självständig stat.