Mars 2021

Fredag
19.3
18:00

Vårmöte

Stadgeenligt vårmöte
Sannolikt Zoom

September 2021

Fredag
17.9
18:00

Gillekväll

Preliminärt datum

Oktober 2021

Fredag
15.10
18:00

Gillekväll

Preliminärt datum

November 2021

Fredag
19.11
18:00

Gillekväll

Preliminärt datum

Coronapandemin fortsätter tyvärr ännu den närmaste tiden, så gillekvällarna är aningen öppna. Vi informerar medlemmarna snarast möjligt om verksamheten under våren.

 

Tidigare händelser

Här kan du läsa om tidigare gilleaftnar och andra aktiviteter. (Klicka på rubiken)