Grankullagillets styrelse 2017

På höstmötet den 21.10.2016 förrättades personval som utföll som följer:

- Till ordförande för Grankullagillet för åren 2017 - 2018 valdes

Jim Schröder

- Till styrelsemedlemmar för åren 2017 - 2019 valdes

Nils Bäckström och Monica Heimbürger

-Tidigare valda styrelsemedlemmar, icke i tur att avgå är:

Ursula Stenberg, Marie-Louise Paqvalen, Yrsa Lannert och

Sture Skogström


- Till suppleanter för styrelsen 2017 valdes

Jan Broman och Pio Hjelt


- Till verksamhetsgranskare 2017 valdes

Göran Lindström och Bengt Ohls och som suppleanter

Clas Bergring och Birgitta Lassenius.

 

Höstmöte 21.10.2016 protokoll (klicka här)

 

VÅRMÖTE  18.3.2016  protokoll (klicka här)

 

STADGAR FÖR GRANKULAGILLET (klicka här)