OBS!

Föreningens ordinarie möten hålls under resten av hösten och under vårterminen 2018 på

SVENSKA SKOLCENTRUM, Västra skolstigen 3.

 

September 2017

Mån
25.9
06:30

Gillets höstresa till Estland

Höstresan går i år med Ralf Wikströms buss till sydöstra Estland där vi besöker nya intressanta resmål. Resan förutsätter minst 35 deltagare. Tidpunkt: 25-28.9.2017. Läs mer i medlemsbrevet 2/2017.

Oktober 2017

Fre
20.10
18:00

Höstmöte och gilleafton

Stadgeenligt höstmöte samt gillekväll med MHV ft Kitty Seppälä. ’Livskraft - visdom, gemenskap, kulturupplevelser - var kommer motionen in?’ Klicka på rubriken för höstmötets föredragningslista.
Svenska skolcentrum

November 2017

5.11
14:00

Museibesök

Klicka på rubriken för närmare uppgifter
Fre
17.11
18:00

Gilleafton

Docent Pekka Heino behandlar temat ”Genetiskt modifierad mat”
Svenska skolcentrum

December 2017

17.12
16:00

Möteslokalen

Vi samlas i matsalen på GRANHULTSSKOLAN, Elevhemsvägen 23 om annat i programmet inte anges.

Vi använder Granhults huvudingång på skolgårdens övre plan, till vänster på skolbyggnaden. Denna nås bäst via porten från planen framför Bollhallens huvudingång, mitt emot simhallen. Hiss finns i byggnaden.

P-platser finns vid Simhallen, om det inte samtidigt pågår något större evenemang i Bollhallen.

 

Tidigare händelser

Här kan du läsa om tidigare gilleaftnar och andra aktiviteter. (Klicka på rubiken)